Přihlásit se | Zaregistrovat se
Nákupní košík (0)

Podmínky používání webových stránek

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Prosím pečlivě si přečtěte tyto podmínky. Nákup nebo užívání našich produktů znamená, že jste si přečetli a přijali tyto podmínky.
LICENCE
Poskytujeme standardní licenci pro všechny šablony, která vám umožní používat každý jednotlivý produkt pouze na jediných webových stránkách patřící buď vám nebo vaším klientům. Musíte koupit stejnou šablonu znovu, pokud ji chcete použít pro jiné projekty.
OBRÁZKY
Všechny obrázky použité v našich výrobcích nevyžadují poplatky z prodeje (jsou royalty-free) a jsou nedílnou součástí našich výrobků. Licence pro standardní využití vám dovoluje používat obrázky jen v rámci koupené šablony. Můžete použít obrázky pouze pro jeden projekt. Jakýkoliv druh distribuce nebo užívání jednotlivých částí pro jiné projekty je přísně zakázán.
ZMĚNY
Můžete provést potřebné změny našich produktů tak, aby odpovídaly vašim potřebám.
NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ
Nesmíte umístit žádný z našich produktů, v originální nebo pozměněné formě, na disketu, CD, webové stránky nebo jakékoli jiné médium. Nesmíte je také nabízet k redistribuci nebo prodeji bez předchozího písemného souhlasu od naší společnosti.
PŘEVODITELNOST
Nesmíte sub-licencovat, postoupit nebo převést práva na produkty jakémukoli subjektu bez předchozího písemného souhlasu od naší společnosti.
VRÁCENÍ PENĚZ
Před provedením nákupu na našich webových stránkách byste si měli být vědomi toho, že Upresentation.com nabízí nehmotné neodvolatelné zboží a proto nevracíme platby po dodání produktu. Prosím, ujistěte se, že jste si pečlivě přečetli sekci vybrané šablony a zdroje k dispozici. Výjimkou může být pouze situace, když výrobce přebírá odpovědnost za neshodu produktu se specifikaci. Lhůta pro náhradu je jeden týden po termínu dodání. Náhrada se vydává poté, co obdržíme vámi podepsané „zřeknutí se autorských práv“. To je nutnou podmínkou pro vrácení peněz.
VLASTNICKÉ PRÁVO
Nemáte nárok práva duševního vlastnictví nebo výhradní vlastnictví k žádnému z našich produktů, ať už originálních nebo modifikovaných. Všechny produkty jsou vlastnictvím nezávislých poskytovatelů obsahu. Naše produkty jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané. V žádném případě naše společnost nebo její zástupce neodpovídají za jakékoli škody, včetně, ale nejen, přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných nebo jiných škod vyplývajících z použití nebo nemožnosti použití našich produktů.
OCHRANA PROTI PODVODŮM
Nákup může být pozastaveno kvůli manuální kontrole proti podvodům po dobu 10 až 20 minut, stejně jako to může být pozastaveno na delší dobu pro vážnější vyšetřování. Ke kontrole proti podvodům dochází z důvodu rostoucího počtu podvodů transakcí od osob, které nejsou skutečnými držiteli kreditních karet používaných při koupi.
SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Upresentation.com může využít nabídku třetích stran pro poskytování určitých služeb dostupných prostřednictvím webových stránek. Upresentation.com nekontroluje tyto služby, ale užitím souhlasíte s tím, že naše společnost nebude vůči vám zodpovědná v žádném případě při používání těchto služeb. Třetí strany mohou mít své vlastní podmínky uživatelské a licenční dohody. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat jejich podmínky a dohody, stejně jako naše. Pokud takové podmínky jsou v rozporu s podmínkami Upresentation.com, je nutné následovat a splnit naše podmínky používání.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že všechny záležitosti týkající se vašeho přístupu a používání těchto webových stránek a/nebo jejích produktů se řídí právními předpisy a zákony státu Florida bez ohledu na kolizní normy. Strany se zříkají Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Zavazujete se, že se pro účely projednání nároků týkajících se vašeho přístupu a používání těchto webových stránek a/nebo jejích produktů podvolíte jurisdikci státních a federálních soudů ve správní oblasti Broward County ve státě Florida.
Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek bez předchozího upozornění.
Máte-li jakékoliv další dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím live-chatu kliknutím na odkaz live-chat.